VMware ESX – Backup and restore config

  • random

BACKUP

– Start vCLI (command-prompt)
– Navigeer naar “C:\Program Files (x86)\VMware\VMware vSphere CLI\Bin”

cd bin

Met onderstaand commando maak je een back-up:

vicfg-cfgbackup.pl --save --server IPADRESSERVER --username root --password PASSWORDSERVER ESX_backup.bak

Het backup bestand wordt in de map “C:\Program Files (x86)\VMware\VMware vSphere CLI\bin” opgeslagen.

RESTORE

Note: Een restore kan je pas uitvoeren wanneer je nieuwe installatie hebt gedaan en de host weer over het netwerk is te benaderen.

– Start vCLI (command-prompt)
– Navigeer naar “C:\Program Files (x86)\VMware\VMware vSphere CLI\Bin”

cd bin

Met onderstaand commando restore je een back-up:

vicfg-cfgbackup.pl --load --server IPADRESSERVER --username root --password PASSWORDSERVER ESX_backup.bak

– Hierna moet je de host herstarten.