How to Windows 10 updates weigeren​

  • windows

In Windows 10 heeft de gebruiker geen controle meer over welke updates er worden geïnstalleerd, alleen via de PowerShell kunnen updates nog worden beheerd.

DOWNLOAD EN INSTALLEER DE POWERSHELL MODULE VOOR HET BEHEREN VAN WINDOWS UPDATES:

– Download: https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/2d191bcd-3308-4edd-9de2-88dff796b0bc
– Pak het bestand uit naar %WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
– Open PowerShell als administrator
– Om de module te kunnen gebruiken moet tijdelijk de execution policy worden aangepast:

SET-EXECUTIONPOLICY REMOTESIGNED

– Importeer de module met het volgende commando:

IMPORT-MODULE PSWINDOWSUPDATE

LOKALISEER EN BLOKKEER DE ONGEWENSTE UPDATE

– Open PowerShell als administrator
– Gebruik het volgende commando om een lijst te krijgen van beschikbare updates:

GET-WULIST

– Blokkeer de ongewenste update, gebruik hiervoor de titel van de update:

HIDE-WUUPDATE -TITLE "SYNAPTICS DRIVER"

– Verifieer of de update is geblokkeerd, er moet een ‘H’ (van hidden) in de regel van de update verschijnen:

GET-WULIST

– Vergeet niet om de execution policy weer terug te zetten naar Restricted:

SET-EXECUTIONPOLICY RESTRICTED

De update zal nu niet meer worden meegenomen.